شعر کودک و نوجوان - عکس

نوشته شده توسط یحیی علوی فرد در شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۲ ساعت 13:39 | لینک ثابت |


از یکی پرسیدند روز تولد تو 21 آذر چه سالی است؟
پاسخ داد هر سال .
امروز 39امین بار است که من به دنیا می آم.
نوشته شده توسط یحیی علوی فرد در سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ ساعت 22:50 | لینک ثابت |

یادش بخیر ... دیدار خوبی با شاعران کودک داشتم ... وای که چقدر شعر قشنگ شنیدم در این دو روز..

شعرهایی که بعد یک سال نسرودن ، نجاتم دادند و برای من دریچه ای نو باز کردند. شعر گندم خانم مریم

هاشم پور را که دیگه حفظ شدم : 

ادامه مطالب و عکس ها

از آقای رحماندوست همیشه مهربان به خاطر این برنامه خوب تشکر 

می کنم و همچنین از مسوولین خوب و دلسوز شهرستان شاهین شهر...

منبع : http://www.rahmandoost.org
ادامه مطلب
نوشته شده توسط یحیی علوی فرد در چهارشنبه نهم آذر ۱۳۹۰ ساعت 19:32 | لینک ثابت |

بجنورد 1365

ادامه عکس ها از کودکی تا همین سال هاادامه مطلب
نوشته شده توسط یحیی علوی فرد در جمعه چهارم آذر ۱۳۹۰ ساعت 20:36 | لینک ثابت |

از راست به چپ: هادی خورشاهیان- جعفری جوزانی - سید جواد هاشمی- یحیی علوی فرد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط یحیی علوی فرد در چهارشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۶ ساعت 8:0 | لینک ثابت |
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar-Copyright©2005 byYahya Alavi fard {amoo alavi}